• Công ty TNHH Anh Sơn

  Địa Chỉ : Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
  Lĩnh vực : Khai thác đá, mua bán hàng hóa
  Khu công nghiệp : Bình Lục
 • Công ty TNHH Chế biến Nông lâm sản xuất khẩu

  Địa Chỉ : Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
  Lĩnh vực : Chế biến gỗ, sản xuất bia
  Khu công nghiệp : Bình Lục
 • Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Quang Huy

  Địa Chỉ : 55, Bình Nam, Bình Mỹ, Bình Lục
  Phone :
  Email :
  Lĩnh vực : Sản xuất hàng kim khí, xây dựng
  Khu công nghiệp : Bình Lục
 • Công ty TNHH Duy Hưng

  Địa Chỉ : Đ21 xã Trung Lương Bình Lục
  Phone :
  Email :
  Lĩnh vực : Xây dựng
  Khu công nghiệp : Bình Lục
  Quốc gia :
 • Công ty TNHH Hà Phương

  Địa Chỉ : Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
  Phone :
  Email :
  Lĩnh vực : Khai thác đá, xây dựng
  Khu công nghiệp : Bình Lục
  Quốc gia :
 • Công ty TNHH Hải Vượng

  Địa Chỉ : Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
  Lĩnh vực : Xây dựng
  Khu công nghiệp : Bình Lục
 • Công ty TNHH Hoàng Anh

  Địa Chỉ : Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
  Lĩnh vực : Xây dựng và khai thác đá
  Khu công nghiệp : Bình Lục
 • Công ty TNHH Hoàng Anh

  Địa Chỉ : Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
  Lĩnh vực : Xây dựng và khai thác đá
  Khu công nghiệp : Bình Lục
 • Công ty TNHH Eco System

  Địa Chỉ : Xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục
  Lĩnh vực : Sản xuất dây dẫn điện ô tô
  Khu công nghiệp : Bình Lục
  Quốc gia : Việt Nam
 • Hộ ông Nguyễn Viết Ngọc

  Địa Chỉ : Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
  Lĩnh vực : Nông nghiệp
  Khu công nghiệp : Kim Bảng
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty CP Hoàn Dương Hà Nam

  Địa Chỉ : Xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên
  Lĩnh vực : Vật liệu xây dựng
  Khu công nghiệp : Duy Tiên
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Hải Yến

  Địa Chỉ : Thị trấn Thanh Tân, huyện Thanh Liêm
  Lĩnh vực : Thương mại
  Khu công nghiệp : Thanh Liêm
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Xây dựng Nam Hùng

  Địa Chỉ : Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân
  Lĩnh vực : Công nghiệp khác
  Khu công nghiệp : Lý Nhân
  Quốc gia : Việt Nam
 • Hộ Nguyễn Quyền

  Địa Chỉ : Xã Thi Sơn,huyện Kim Bảng
  Lĩnh vực : Nông nghiệp
  Khu công nghiệp : Kim Bảng
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH CL8

  Địa Chỉ : Xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên
  Lĩnh vực : Vật liệu xây dựng
  Khu công nghiệp : Duy Tiên
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Vận tải Thủy Hải Long

  Địa Chỉ : Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm
  Lĩnh vực : Vật liệu xây dựng
  Khu công nghiệp : Thanh Liêm
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Tân Hoàng Lâm

  Địa Chỉ : Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Kim Bảng
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty CP Khoáng sản Tân Thủy

  Địa Chỉ : Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Thanh Liêm
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Thương mại Chân Lý

  Địa Chỉ : Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Lý Nhân
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty CP Công nghiệp chế tạo ô tô Hồng Đức

  Địa Chỉ : Phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Duy Tiên
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Dã ngoại thiên nhiên Chiết Giang

  Địa Chỉ : Cụm CN Bình Lục, huyện Bình Lục
  Lĩnh vực : Công nghiệp khác
  Khu công nghiệp : Bình Lục
  Quốc gia : Trung Quốc
 • Cửa hàng xăng dầu

  Địa Chỉ : Cụm CN Nhật Tân, huyện Kim Bảng
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Kim Bảng
  Quốc gia : Việt Nam
 • Hộ kinh doanh vũ mạnh tùng

  Địa Chỉ : Xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Kim Bảng
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Thành Phát 678

  Địa Chỉ : Cụm CN Nhật Tân, huyện Kim Bảng
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Kim Bảng
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty CP Cảng quốc tế Hà Nam

  Địa Chỉ : Xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, Hà Nam
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Duy Tiên
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty CP Xi măng Thành Thắng Group

  Địa Chỉ : Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
  Lĩnh vực : Công nghiệp khác
  Khu công nghiệp : Thanh Liêm
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty CP Công nghiệp chế tạo ô tô Hồng Đức

  Địa Chỉ : Cụm CN Châu Giang
  Lĩnh vực : Công nghiệp chế tạo
  Khu công nghiệp : Châu Giang
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Sản xuất và thương mại quốc tế Dũng Thoa

  Địa Chỉ : Phường Hoàng Đông thị xã Duy Tiên
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Duy Tiên
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Anh Anh

  Địa Chỉ : Xã Thi Sơn, huyện Kim bảng
  Lĩnh vực : Cơ khí
  Khu công nghiệp : Kim Bảng
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH National State Industries

  Địa Chỉ : Xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý
  Lĩnh vực : Điện tử
  Khu công nghiệp : Phủ Lý
  Quốc gia : Trung Quốc
 • Công ty TNHH 2626

  Địa Chỉ : Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Bình Lục
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty CP Thương mại và đầu tư dịch vụ Hà Nam

  Địa Chỉ : Xã Trung Lương, huyện Bình Lục
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Bình Lục
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty CP Đầu tư thương mại và xây dựng Bảo Ngọc

  Địa Chỉ : Tại xã Vũ Bản, huyện BÌnh Lục
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Bình Lục
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thanh Hà

  Địa Chỉ : Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Thanh Liêm
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Đức Nam

  Địa Chỉ : Xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng
  Lĩnh vực : Vật liệu xây dựng
  Khu công nghiệp : Kim Bảng
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trung Linh

  Địa Chỉ : CỤm CN Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
  Lĩnh vực : Cơ khí
  Khu công nghiệp : Phủ Lý
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Du lịch và xây dựng AZ9

  Địa Chỉ : Thị trấn Bình Mỹ và xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
  Lĩnh vực : Dịch vụ thương mại
  Khu công nghiệp : Bình Lục
  Quốc gia : Việt Nam
 • Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng

  Địa Chỉ : Hà Nam
  Lĩnh vực : Du lịch
  Khu công nghiệp : Hà Nam
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Best BK

  Địa Chỉ : KCN Hòa Mạc
  Lĩnh vực : Sản xuất
  Khu công nghiệp : Hòa Mạc
  Quốc gia : Hàn Quốc
 • Công ty TNHH Hua Zhuang Electronics (Việt Nam)

  Địa Chỉ : KCN Đồng Văn II
  Lĩnh vực : Sản xuất
  Khu công nghiệp : Đồng Văn II
  Quốc gia : Hong Kong
 • Bưu điện tỉnh Hà Nam

  Địa Chỉ : KCN Đồng Văn III
  Lĩnh vực : Dịch vụ bưu điện
  Khu công nghiệp : Đồng Văn III
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Shingoshu Việt Nam Manufacturing;

  Địa Chỉ : KCN Đồng Văn III
  Lĩnh vực : Sản xuất gia công
  Khu công nghiệp : Đồng Văn III
  Quốc gia : Đài Loan
 • Công ty TNHH Hotron Precision Electronic Industrial Việt Nam

  Địa Chỉ : KCN Đồng Văn IV
  Lĩnh vực : Sản xuất
  Khu công nghiệp : Đồng Văn IV
  Quốc gia : Đài Loan
 • Công ty TNHH Miretech Việt Nam

  Địa Chỉ : KCN Đồng Văn II
  Lĩnh vực : Lắp đặt, sản xuất
  Khu công nghiệp : Đồng Văn II
  Quốc gia : Hàn Quốc
 • Công ty TNHH Sonneteck TJ Vina

  Địa Chỉ : KCN Châu Sơn
  Lĩnh vực : Sản xuất gia công
  Khu công nghiệp : Châu Sơn
  Quốc gia : Hong Kong
 • Công ty TNHH sản xuất chiếu sáng Thiên Lộc

  Địa Chỉ : KCN Châu Sơn
  Lĩnh vực : Lắp đặt, sản xuất
  Khu công nghiệp : Châu Sơn
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Neo Global Development

  Địa Chỉ : KCN Đồng Văn IV
  Lĩnh vực : Xây dựng, dịch vụ
  Khu công nghiệp : Đồng Văn IV
  Quốc gia : Hàn Quốc
 • Công ty TNHH Jungwon Electronics Vietnam

  Địa Chỉ : KCN Châu Sơn
  Lĩnh vực : Sản xuất gia công
  Khu công nghiệp : Châu Sơn
  Quốc gia : Hàn Quốc
 • Công ty TNHH Dorco Living Vina

  Địa Chỉ : KCN Hòa Mạc
  Lĩnh vực : Sản xuất
  Khu công nghiệp : Hòa Mạc
  Quốc gia : Việt Nam
 • Công ty TNHH Yura Harness Việt Nam

  Địa Chỉ : KCN Châu Sơn
  Lĩnh vực : Sản xuất gia công
  Khu công nghiệp : Châu Sơn
  Quốc gia : Hàn Quốc
Trang: 1 2 3 4