Ưu đãi đầu tư

1 Ưu đãi về tiền thuê đất:
* Tại Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III: Được hưởng các ưu đãi đặc biệt đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ:
- Thời gian thuê đất kéo dài đến 70 năm.
- Ưu đãi: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa là 03 năm) và 20 năm tiếp theo kể từ ngày hoàn thành xây dựng đưa dự án vào hoạt động.
* Tại các khu công nghiệp khác:
- Thời gian thuê đất: Tối đa là 50 năm.
- Ưu đãi: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa là 03 năm) và tiếp tục được miễn từ 7-15 năm tiếp theo tùy lĩnh vực, địa bàn đầu tư, cụ thể:
+ Đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, đầu tư vào địa bàn các khu công nghiệp: Được miễn 15 năm, kể từ ngày hoàn thành dự án đi vào hoạt động.
+ Đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư đầu tư vào địa bàn các khu công nghiệp: Được miễn 11 năm, kể từ ngày hoàn thành dự án đi vào hoạt động.
+ Đối với các dự án đầu tư khác đầu tư vào khu công nghiệp: Được miễn 7 năm, kể từ ngày hoàn thành dự án đi vào hoạt động.
* Tại các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:
- Thời gian thuê đất là 20 năm và tiếp tục gia hạn khi hết thời gian.
- Miễn tiền thuê đất trong thời gian cải tạo đất (01 năm).

2 Về ưu đãi thuê hạ tầng:
* Tại các Khu công nghiệp: Áp dụng giá thuê cạnh tranh nhất so với các tỉnh lân cận. Tại Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III giá thuê hạ tầng không quá 55USD/m2 đối với dự án 70 năm; nếu doanh nghiệp thuê nhà xưởng được miễn tiền thuê nhà xưởng cho các doanh nghiệp từ 03 đến 06 tháng, giá thuê nhà xưởng là 4,5 USD/m2/tháng.
* Tại các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Hỗ trợ bằng tiền (sau đầu tư) một phần các chi phí làm hạ tầng trong hàng rào dự án. Mức hỗ trợ tối đa là 05 tỷ đồng/dự án (Theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ).

3 Về ưu đãi thuế:
* Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, dự án công nghiệp hỗ trợ, dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong vòng 15 năm; Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.
- Các dự án khác đầu tư vào khu công nghiệp, dự án đầu tư vào địa bàn các huyện Thanh Liêm, Lý Nhân và Bình Lục: Áp dụng thuế suất ưu đãi 17% trong vòng 10 năm; Miễn thuế 02 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo.
* Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được miễn trong các trường hợp sau:
+ Hàng hoá nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được phép tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định của pháp luật sau khi thanh lý, thanh khoản hợp đồng gia công) và khi xuất trả sản phẩm cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần giá trị của hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng.
+ Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn được ưu đãi đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, như: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện đưa đón công nhân gồm ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thuỷ,...
+ Giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.
+ Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ.
+ Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trừ các dự án sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.
+ Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu; trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước chỉ phải nộp thuế nhập khẩu trên phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong hàng hóa đó.

4 Về chính sách hỗ trợ đào tạo và tuyển dụng lao động 
- Tỉnh Hà Nam hỗ trợ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở đào tạo nghề và theo đề án đào tạo nghề của tỉnh.
- Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề cho lao động: 1.000.000 đồng/lao động.
- Hỗ trợ miễn phí tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp.