Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp 9 tháng đầu năm 2020

Trong 9 tháng đầu năm 2020 đã thu hút được 35 dự án đầu tư (trong đó có 24 dự án FDI và 05 dự án trong nước), điều chỉnh tăng vốn cho 28 lượt dự án (23 dự án FDI và 05 dự án trong nước)

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 08 KCN với tổng diện tích là 2.534ha, trong đó có 07 KCN đi vào hoạt động với tổng diện tích là 2.043ha. Trong 9 tháng đầu năm 2020 đã thu hút được 35 dự án đầu tư (trong đó có 24 dự án FDI và 05 dự án trong nước), điều chỉnh tăng vốn cho 28 lượt dự án (23 dự án FDI và 05 dự án trong nước). Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 584,5 triệu USD và 1.138,3 tỷ đồng đạt 135% kế hoạch năm và tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy hiện tại toàn KCN có 450 dự án còn hiệu lực, trong đó có 279 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 3.799,5 triệu USD và 171 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký là 30.441,1 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2020, đã có 39 dự án mới đi vào hoạt động nâng tổng số dự án đi vào hoạt động là 373 dự án. Tổng vốn đầu tư đã thực hiện của các doanh nghiệp KCN trong 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 490,38 triệu USD và 647,5 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2019.Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 1.051,4 ha đất giao cho các doanh nghiệp; diện tích đất các doanh nghiệp đã sử dụng là 736.1 ha, đạt hiệu suất sử dụng đất là 70%; các doanh nghiệp đã sử dụng hiệu quả phần diện tích đất thuê, thể hiện bằng mật độ xây dựng, đóng góp ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, sử dụng lao động trên 1ha đất. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh do không nhập được nguyên liệu, không có đơn hàng hoặc bị hủy đơn hàng; không có chuyên gia sang hỗ trợ hoạt động nhà máy… Trong 9 tháng đầu năm 2020 có khoảng hơn  200 doanh nghiệp KCN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một số doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất trong một vài tháng, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng do không có đơn hàng. Một số doanh nghiệp chuẩn bị đi vào hoạt động gặp khó khăn trong nhập khẩu máy móc và chuyên gia sang hỗ trợ lắp đặt, vận hành máy móc như công ty TNHH Teijin Carbon, Công ty TNHH Watanabe Rubber VN….  Hoặc mới hoạt động nhưng không có đơn hàng phải tạm ngừng sản xuất trong 1 tháng như công ty TNHH Dongah Electronics (KCN Châu Sơn). Tính luỹ kế đến hết 9 tháng đầu năm 2020, tổng số lao động đang làm việc trong các KCN tỉnh Hà Nam là 67.970 lao động, Do ảnh hưởng của dịch Covid, số lượng lao động lũy kế đến 9 tháng năm 2020 đã giảm so với năm 2019 là 3.023 người, một số doanh nghiệp giảm nhiều như: Công ty CP Norfolk Hatexco, Công ty CP Dệt 19/5, Công ty CP Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế, Công ty TNHH Finetek, Công ty TNHH Elite Group…. Bên cạnh một số doanh nghiệp giảm lao động, thì một số doanh nghiệp có số lao động tăng chủ yếu tập trung ở những donah nghiệp mới đi vào hoạt động, doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất và bù đắp số lao động đã dịch chuyển, một số doanh nghiệp mới có số lượng lao động tăng như: Công ty TNHH Risuntek Việt Nam tăng 300 người, Công ty TNHH Qisda tăng 150 người, Công ty TNHH Seiko Precision Parts Việt Nam tăng 170 người, Công ty TNHH Hua Zhuang tăng 120 người, Công ty TNHH Gemtek tăng 1.300 người, Công ty TNHH Yu Won NRT tăng 100 người, Công ty TNHH Seoul Semiconductor tăng 100 người, Công ty TNHH Yokowo tăng 200 người…(số lượng tăng tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2020). Số lao động tuyển vào trong 9 tháng đầu năm 2020 là 5.232 lao động. Trong 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch covid19 nhưng các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực tìm các giải pháp duy trì, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được các kết quả cụ thể như sau: Giá trị SXCN (giá so sánh 2010), 06 tháng đầu năm 2020 đạt 69.860 tỷ đồng tăng 5,2% so với cùng kỳ và đạt 67% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ và đạt 88% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu đạt 1.847 triệu USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ và đạt 71% kế hoạch năm. Hầu hết các sản phẩm chủ yếu trong các KCN 9 tháng đầu năm 2020 đạt sản lượng không cao, giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, các doanh nghiệp khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào hoặc không có đơn hàng do việc hạn chế thông quan hàng hóa. Tuy nhiên, một số ngành nghề sản xuất sản lượng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước như: Linh kiện thiết bị điện tử (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 61% kế hoạch năm); sản phẩm nhựa (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 74% kế hoạch năm); Gạch ốp lát (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 66,8% kế hoạch năm)./.