Nguồn nhân lực đảm bảo, đáp ứng nhu cầu

Dân số Hà Nam trên 80 vạn người, với mật độ dân số là 913 người/km2, số người trong độ tuổi lao động chiếm 55% dân số, hàng năm có khoảng 13÷14,5 ngàn người đến tuổi lao động. Dân số trong vùng bán kính 30km khoảng 2 triệu người và số người trong độ tuổi lao động khoảng 1,1 triệu người. Lực lượng lao động của Hà Nam trẻ, có trình độ văn hoá từ trung học cơ sở trở lên, trong đó: đa số là trình độ bậc trung học phổ thông. Lực lượng khoa học - kỹ thuật dồi dào với khoảng 12.000 người có trình độ Cao đẳng, Đại học và trên Đại học (chiếm 3% lực lượng lao động). Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm trên 50%.

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có các trường đại học, cao đẳng và nhiều cơ sở đào tạo nghề với nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau. Đặc biệt Khu Đại học Nam Cao của tỉnh với diện tích 754ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, một số trường đại học có thương hiệu đang và sẽ đào tạo, cung cấp phần lớn lao động có trình độ cao cho các doanh nghiệp (Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại Học Thương mại, Đại học Sư phạm I Hà Nội, Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Cao đẳng nghề Hà Nam,…).

Ngoài ra, Hà Nam giáp với thủ đô Hà Nội là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn, nên rất thuận lợi trong việc cung cấp, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các doanh nghiệp.