Hỏi đáp

Từ khóa
Lĩnh vực
Trả lời :

Hà Nam thực hiện cơ chế một cửa để phục vụ tốt nhất cho nhà đầu tư. Do đó, nhà đầu tư không cần phải làm việc với bất kỳ cơ quan hành chính nào khác.