Bản tin kinh tế - đầu tư Hà Nam

STT Tên tài liệu Ký hiệu Tải về
1 Bản tin Quý IV - 2017 PDF
2 Bản tin Quý III - 2017 PDF
3 Bản tin Quý II - 2017 PDF
4 Bản tin Quý I - 2017 PDF