Tài liệu xúc tiến đầu tư

STT Tên tài liệu Ký hiệu Tải về
1 Video giới thiệu về tỉnh Hà Nam (Tiếng Đài Loan) Video
2 Video giới thiệu về tỉnh Hà Nam (Tiếng Nhật Bản) Video
3 Video giới thiệu về tỉnh Hà Nam (Tiếng Hàn Quốc) Video
4 Video giới thiệu về tỉnh Hà Nam (Tiếng Anh) Video
5 Video giới thiệu về tỉnh Hà Nam (Tiếng Việt) Video
6 Tài liệu xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Nam (APEC 2017) PDF
7 Danh mục dự án lĩnh vực thu hút đầu tư (Tiếng Việt - Đài Loan) PDF
8 Danh mục dự án lĩnh vực thu hút đầu tư (Tiếng Việt - Nhật) PDF
9 Danh mục dự án lĩnh vực thu hút đầu tư (Tiếng Việt - Hàn) PDF
10 Danh mục dự án lĩnh vực thu hút đầu tư (Tiếng Việt - Anh) PDF
11 Brochure Hà Nam (Tiếng Việt - Đài Loan) PDF
12 Brochure Hà Nam (Tiếng Việt - Hàn) PDF
13 Brochure Hà Nam (Tiếng Việt - Nhật) PDF
14 Brochure Hà Nam (Tiếng Việt - Anh) PDF