Tình hình thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID19

Thứ nhất, qua việc nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN trong thời gian diễn ra dịch bệnh, tính đến thời điểm hiện tại đã có 130 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, gặp khó khăn bởi dịch bệnh, ngay trong tháng 4/2020 có khoảng 70 doanh nghiệp bị ảnh hưởng giảm khoảng 30% doanh thu, 19 doanh nghiệp giảm từ 30% đến 70% doanh thu, có 8 doanh nghiêp giảm trên 70% doanh thu, tập trung vào nhóm ngành dệt may, thiết bị điện tử, mỹ ký. Tác động lớn nhất nhiều doanh nghiệp gặp phải là việc các quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh dẫn đến đóng cửa việc nhập khẩu hàng hóa, hạn chế giao thương, đã gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, không nhập được nguyên liệu phục vụ sản xuất, các đơn hàng không xuất đi được hoặc không có đơn đặt hàng để sản xuất. Trong 6 tháng đầu năm đã có 20 doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất từ 1 tháng đến 3 tháng (từ tháng 4 đến hết tháng 6). Thứ hai, do ảnh hưởng dịch bệnh, một số chuyên gia nhà quản lý, lao động kỹ thuật người nước ngoài không được nhập cảnh vào Việt Nam, điều này ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành cũng như duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt một số doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng nhà máy hoặc chuẩn bị đưa nhà máy đi vào hoạt động nhưng thiếu đội ngũ chuyên gia người nước ngoài sang thẩm định hoặc lắp đặt dây chuyền công nghệ dẫn đến chậm tiến độ đưa nhà máy đi vào hoạt động (Công ty TNHH Watanabe Rubber, Công ty SSM Vina, Công ty

TNHH Teijins VN, Công ty TNHH Ohtshuka VN…..). Mặc dù Chính phủ, Bộ ngành liên quan và UBND tỉnh đã có chỉ đạo, văn bản hướng dẫn cho phép nhập cảnh chuyên gia nước ngoài, tuy nhiên vẫn còn hạn chế do đại dịch covid19 đang bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cụ thể đến thời điểm hiện tại mới cho phép nhập cảnh qua đường bộ đối với người nước ngoài, việc nhập cảnh bằng đường hàng không quốc tế vẫn chưa được khai thác. Thứ ba, hiện nay việc khai thác các chuyến bay thương mại quốc tế đang bị cắt giảm rất nhiều dẫn đến chi phí vận chuyển hàng hóa quốc tế tăng mạnh, điều này làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc nhập nguyên liệu đầu vào sản xuất về Việt Nam rất khó khăn tác động xấu đến sản xuất của doanh nghiệp. Thứ tư, việc doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến lao động mất việc làm, nghỉ không lương. Điều này lại kéo theo khó khăn cho doanh nghiệp về tài chính khi thực hiện chi trả chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Trong 06 tháng đầu năm 2020, kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cụ thể như sau: Giá trị SXCN (giá so sánh 2010), 06 tháng đầu năm 2020 ước đạt 43.000 tỷ đồng tăng 7,03% so với cùng kỳ và ước đạt 41% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.700 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ và ước đạt 40% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu ước đạt 1.174 triệu USD tăng 13% so với cùng kỳ và ước đạt 45% kế hoạch năm. Hầu hết các sản phẩm chủ yếu trong các KCN 6 tháng đầu năm 2020 đạt sản lượng không cao, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (có 07/14 chỉ tiêu sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước tập trung nhóm ngành dệt, điện tử) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, các doanh nghiệp khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào hoặc không có đơn hàng do việc hạn chế thông quan hàng hóa. Tuy nhiên, một số ngành nghề sản xuất không bị ảnh hưởng nhiều do tình hình dịch bệnh, sản lượng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước như: Linh kiện, phụ tùng ô tô (tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 51,4% kế hoạch năm); sản phẩm nhựa (tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 51,7% kế hoạch năm). Ban thường xuyên cập nhật, phổ biến các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, bộ ngành, UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid19 đến doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp chủ động trong công tác phòng chống dịch cũng như ổn định sản xuất. Tính đến nay Ban đã ban hành 16 văn bản hành chính liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid19 gửi các doanh nghiệp trong KCN.

Chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam trong việc tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát, tổng hợp các doanh nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề nhập cảnh chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật người nước ngoài vào Việt Nam và làm việc tại tỉnh. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế  trong việc hướng dẫn chuyên gia nhập cảnh và thực hiện cách ly y tế tập trung tại cơ sở do tỉnh chỉ đạo tại văn bản số 1248/UBND-GTVX ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc quản lý, hỗ trợ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại địa bàn tỉnh. Tính đến nay đã hỗ trợ hướng dẫn đối với 38 doanh nghiệp trong KCN thực hiện phương án cách ly y tế tập trung đối với chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN xin được hỗ trợ nhập cảnh vào Việt Nam. Đến nay đã có 16 người lao động người Trung Quốc thuộc công ty TNHH Kangyin Electronics Technology, Công ty TNHH Tonghe Vina, Công ty TNHH Wing Wong Industrial VN đã được cách ly tập trung tại Trường Trung cấp y tế tỉnh Hà Nam. Tổng số nhu cầu đề nghị được ưu tiên nhập cảnh vào VN mà 38 doanh nghiệp trong KCN đề xuất là 228 LĐNN. Phổ biến nội dung Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19; Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, trong đó tập trung triển khai nội dung các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị, đặc biệt nhấn mạnh các nội dung như: đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh, nắm bắt, tổng hợp kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu hỗ trợ tháo gỡ khó khăn; tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý; chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan để triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng tại cơ quan, đơn vị để tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, đặc biệt là triển khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp qua cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm hỗ trợ kịp thời, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ, giải quyết. Quán triệt nâng cao tinh thần, năng lực, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, chấm dứt tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu; phát huy tối đa tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp. Tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút đầu tư mới liên quan đến quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo về năng lượng, cải cách thủ tục hành chính để chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thu hút đầu đầu tư trong tình hình mới, sẵn sang đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển. Đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị theo hướng nhanh, gọn và đảm bảo chất lượng. Rà soát lại kế hoạch kiểm tra tại các doanh nghiệp trong KCN, phối hợp cung cấp cho đoàn thanh tra chuyên ngành tại các sở ngành liên quan nhằm hạn chế, giảm các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh. Chỉ tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp có trong kế hoạch ngay từ đầu năm đã ban hành