Bộ phận Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản của tỉnh Hà Nam - Japan Desk Ha Nam:

Cơ cấu tổ chức: 
- Ông Mai Thành Chung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng bộ phận
- Ông Đoàn Văn Thọ, Trưởng phòng Ngoại vụ, VP UBND tỉnh - Thành viên
- Ông Nakagawa Ryoichi,  Chủ tịch công ty BTD Japan - Cố vấn
- Ông Yasukawa Yutaka, Công ty BTD Japan - Cố vấn
- Bà Dương Thùy Dung, CV phòng Ngoại vụ, VP UBND tỉnh - Thành viên.
Chức năng, nhiệm vụ:
- Phố hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về xúc tiến, hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản.
- Có vai trò là một đầu mối tiếp nhận hồ sơ dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho các nhà đầu tư.
- Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện dịch vụ giải quyết các thủ tục hành chính khác có liên quan, giúp nhà đầu tư trong suốt quá trình dự án đầu tư hoạt động.
- Thiết lập hệ thống thông tin đối ngoại giũa nhà Đầu tư, Doanh nghiệp Nhật Bản với các cơ quan hành chính tỉnh; là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, phản ánh kiến nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản, đề xuất UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư Nhật Bản trước và sau khi dự án đi vào hoạt động.
Đầu mối liên hệ:
Trụ sở đặt tại: Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: Số 90 đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
Điện thoại:                Fax:
Ms. Dung: +84-915923689        Email: duongthdungvpubnd@gmail.com