Liên hệ

Image

Thông tin liên hệ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NAM

Địa chỉ liên hệ: Số 15 - đường Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: +84-226.3852701

Fax: +84-226.3852701

Mr. Duy: +84-913.660525

Email: ngocduydinh20@gmail.com

Website: http://hanamdpi.gov.vn

http://invest.hanam.gov.vn

 

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HÀ NAM

Địa chỉ liên hệ: Số 209 - đường Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: +84-226.3857961

Fax: +84-226.3850569

Website: www.izhanam.gov.vn

 

TỈNH HÀ NAM LUÔN SẴN SÀNG HỢP TÁC, ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ VỊ
VÀ MONG MUỐN QUÝ VỊ CHỌN HÀ NAM LÀ ĐỊA ĐIỂM ĐỂ ĐẦU TƯ.