Korea Desk Ha Nam

联系信息

联系地址:Hà Nam省Phủ Lý市Trần Phú街15号。

联系电话:+84-226.3852701

传真:+84-226.3852701

 Mr. Duy: +84-913.660525              邮件:ngocduydinh20@gmail.com

Mr. Sunghun Chun: +84-961162540    Email: shcemail@gmail.com

 

相关新闻