Hà Nam kêu gọi đầu tư vào dự án sử dụng đất 193 tỷ đồng

Từ ngày 12/4 - 14/5/2018, Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm tổ chức sự kiện và vui chơi, giải trí tại phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý.

Từ ngày 12/4 - 14/5/2018, Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm tổ chức sự kiện và vui chơi, giải trí tại phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý.

Đây là dự án có sử dụng đất với tổng diện tích đất là 1,1 ha; tổng chi phí thực hiện Dự án là 193,15 tỷ đồng. Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng Trung tâm tổ chức sự kiện và vui chơi, giải trí phường Liêm Chính phù hợp quy hoạch chung của tỉnh, thành phố, đáp ứng nhu cầu và xu hướng của thị trường, góp phần phát triển kinh tế địa phương.