Invest News

Khu công nghiệp Thanh Liêm

KHU CÔNG NGHIỆP THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM

Khu công nghiệp Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam với tổng qui mô 293ha. Giai đoạn I của dự án do tỉnh Hà Nam phát triển có diện tích 150ha đã được lấp đầy với nhiều dự án đầu tư lớn của Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Tân Á Đại Thành, Nutifood… Giai đoạn II của dự án có diện tích 143ha đang được Công ty cổ phần bất động sản Capella (Capella Hà Nam) triển khai đầu tư mở rộng và kêu gọi thu hút đầu tư.