Hành chính

Hành chính tỉnh Hà Nam
Hà nam có 1 thành phố tỉnh lỵ và 5 đơn vị hành chính cấp huyện:

  • Thành phố Phủ Lý
  • Huyện Duy Tiên
  • Huyện Kim Bảng
  • Huyện Bình Lục
  • Huyện Lý Nhân
  • Huyện Thanh Liêm