UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm

Chiều ngày 27/9/2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 9 tháng đầu năm.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố...

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt mức tăng trưởng khá. Tỉnh tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 5.734 tỷ đồng, tăng 0,5%. Sản xuất công nghiệp duy trì kết quả khá với chỉ số sản xuất ước đạt 56.770 tỷ đồng, tăng 13%. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt ước đạt trên 4.538 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ, đạt 94,3% dự toán trung ương giao và 90% dự toán địa phương. Kim gạch xuất khẩu ước đạt hơn 1.186 triệu USD, tăng 47,5% so với cùng kỳ. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 13.724 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ... Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; các địa phương và ngành chức năng thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định...

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ: Chăn nuôi lợn gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm; chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương đăng ký đạt chuẩn năm 2017 còn chậm; thu hút đầu tư đạt thấp. Nhiều đại biểu cũng cho rằng việc thu gom xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường Tây Đáy, đường giao thông đến trung tâm xã chậm được khắc phục, gây bức xúc trong nhân dân. Cải cách hành chính đã có chuyển biến tích cực xong chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn trường hợp chưa thực sự chuyển đổi phong cách làm việc từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu KT-XH năm 2017, thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, dịch vụ phát triển; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, phát triển chăn nuôi bò sữa, sản xuất rau, củ quả sạch, cây trồng hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn tập trung; phấn đấu đến hết năm 2017 toàn tỉnh có 78 xã và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thường xuyên nắm chắc tình hình của các doanh nghiệp, duy trì nghiêm 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp thu ngân sách, nhất là các khoản thu đạt thấp so với kế hoạch; tháo gỡ khó khăn về dịch vụ hỗ trợ, thủ tục hành chính, đặc biệt là quan tâm, thúc đẩy tiến độ các dự án đăng ký hoàn thành đi vào sản xuất, có sản phẩm trong quý IV/2017 và đầu năm 2018; thực hiện việc tuyển dụng viên chức đối với giáo viên mầm non, chỉ đạo việc thi tuyển công chức đảm bảo nghiêm túc đúng quy định; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Về lĩnh vực môi trường, tập trung xử lý rác thải. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, tiếp tục thu hút các trường đại học, trường nghề có chất lượng. Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế tập trung quyết liệt để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH tỉnh đã đề ra./.