Hội nghị công bố Quy hoạch Phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Chiều ngày 28/9/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch Phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Đạt - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện thành phố; đại diện Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); lãnh đạo các phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, thành phố…

Các đại biểu dự hội nghị

Quan điểm phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 28/8/2017 là quy hoạch nông nghiệp của tỉnh gắn với quy hoạch phát triển nông nghiệp của cả nước, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả trên cơ sở khai thác những thế mạnh điều kiện tự nhiên của từng vùng, đáp ứng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Theo quy hoạch: Huyện Lý Nhân và huyện Bình Lục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; huyện Duy Tiên và huyện Thanh Liêm phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ven đô; huyện Kim Bảng phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái; thành phố Phủ Lý phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chủ yếu là các mô hình điển hình ứng dụng khoa học công nghệ. Mục tiêu đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 4%/năm, tổng diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh là 43.550ha; đến năm 2035 tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2035 đạt 3,5%/năm. Cụ thể đến năm 2025: diện tích gieo trồng của toàn tỉnh là 54.700ha lúa, năng suất đạt 60,5 tạ/ha, trong đó có khoảng 50% diện tích lúa chất lượng cao; sản xuất ngô đạt 9.400ha, phát triển theo hướng sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến và làm thức ăn tươi cho chăn nuôi bò sữa; gieo trồng 10.100 ha rau, đậu, thực phẩm tập trung tại huyện Lý Nhân, Bình Lục và Kim Bảng với sản lượng đạt 209.800 tấn. Đàn lợn đạt 730 nghìn con lợn, sản lượng thịt xuất chuồng đạt 95 nghìn tấn; đàn trâu đạt 3.350 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 150 tấn; đàn bò thịt là 50 nghìn con, sản lượng đạt 4 nghìn tấn; đàn bò sữa đạt 20 nghìn con, sản lượng sữa khoảng 100 triệu lít/năm; đàn gia cầm đạt trên 8 triệu con, sản lượng thịt xuất chuồng đạt 22 nghìn tấn; nuôi trồng thủy sản là 4.430 ha, sản lượng đạt 24.500 tấn. Toàn tỉnh bảo vệ 4.216,6 ha rừng; nhân rộng khoảng 2 nghìn ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giá trị bình quân 2,5 tỷ đồng/ha. Tổng nhu cầu vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2035 là trên 42.470 tỷ đồng, trong đó: giai đoạn 2016 - 2020 là trên 9.810 tỷ đồng; giai đoạn 2021 - 2025 là trên 12.480 tỷ đồng; giai đoạn 2026 - 2035 là trên 20.179 tỷ đồng. 

Đại diện Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp giới thiệu bản đồ quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh

Việc công bố Quy hoạch Phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 là căn cứ để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng các sở, ngành chức năng triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đây cũng là căn cứ để các phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, thành phố báo cáo, tham mưu với UBND cấp huyện xây dựng đề án chi tiết thực hiện tại từng địa phương, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Mục tiêu đến năm 2020 lao động nông nghiệp giảm xuống còn dưới 30%, năm 2025 giảm xuống dưới 20%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt 52 triệu đồng, đến năm 2025 đạt 100 triệu đồng và năm 2035 tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2025./.