同期インフラ Cơ sở hạ tầng đồng bộ

Hạ tầng giao thông vận tải

Tỉnh Hà Nam có hệ thống giao thông liên vùng rất thuận lợi với mạng lưới các tuyến đường bộ (QL1A, đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình và một số tuyến giao thông liên vùng như QL38, QL21A, QL21B, đường nối giữa hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình,...), tuyến đường sắt Bắc Nam và các tuyến đường thuỷ nội địa đã được đầu tư nâng cấp đáp ứng yêu cầu giao thông, vận tải, đảm bảo giao thông thông suốt đến các tỉnh thành trong nước và quốc tế

.

Hạ tầng điện, viễn thông, cấp thoát nước và xử lý nước thải

Hệ thống hạ tầng cấp điện, viễn thông và cấp, thoát nước được xây dựng đến đến chân hàng rào doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ, ổn định cho nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp 24/24 giờ.
Hệ thống nước thải được xử lý đồng bộ qua hệ thống các đường thu gom và các trạm xử lý nước thải tại các khu công nghiệp; có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn đáp ứng nhu cầu theo quy định