Investment Promotion

HÀ NAM CÓ NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, THU HÚT ĐẦU TƯ

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn gặp khó khăn, song nhờ có chủ trương thu hút đầu tư đúng đắn, vừa tuyên truyền quảng bá, vừa trực tiếp mở hội nghị đến một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc để mời gọi đầu tư nên hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Nam đạt được kết quả tích cực. Với phương châm tạo điều kiện thuận lợi nhất, tối đa cho doanh nghiệp khi đến đầu tư, Hà Nam đang ngày càng trở thành điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Transportation helps motivate the development of economy and society

Applying the Resolution No. 06-NQ/TU issued on 25/8/2011 of the Provincial Party Executive Committee (Session XVIII) on development of road transportation infrastructure by 2015, in the past five years, the locals have mobilised different investing sources in the transportation network, which connects to the national transoort network and gives an impulse to the development of the local economy and society.

Vietnam, Russia foster cooperation in oil and gas

The long term cooperation and the highly mutual trust between Vietnam and Russia allow the two nations’ oil and gas companies to strengthen cooperative ties

LIVING IN VIETNAM Domestic aviation prices to fall 4% next month

The cost for domestic air travel will be cut by an average 4 per cent as of October 1 following recent declines in fuel prices. According to Civil Aviation Authority of Viet Nam (CAA) dispatch No5010/CHK-TC

HA NAM: Meeting, Enterprise & business honoring

On the morning of October 12, 2015, the provincial Party Committee - People's Council - People's Committee of Ha Nam province in collaboration with the Association of business enterprises held a meeting to...